Prejsť na hlávný obsah

Filtrácia a úprava vody

Filtračný systém je nevyhnutným prvkom pre efektívne a bezproblémové fungovanie čerpacej zostavy. Zabraňuje poškodeniu zariadení a zlepšuje kvalitu vody v potrubnom rozvode.

Prítomnosť nečistôt výrazne obmedzuje bezporuchovú prevádzku systému, skracuje životnosť zariadení a môže ich úplne poškodiť. Nečistoty prítomné vo vode môžu byť mechanického pôvodu ako napríklad piesok, hrdza alebo chemického ako usadeniny vodného kameňa a zrazeniny kovov.

Základné rozdelenie filtračných systémov z hľadiska funkcie a použitia:

  • Mechanické filtre určené na odstraňovanie mechanických nečistôt z vody
  • Filtre a zariadenia na úpravu vody určené na úpravu nežiadúcich chemických vlastností vody
Filtrácia a úprava vody
Filtrácia a úprava vody

Filter je jednoduché zariadenie zložené z obalu a filtračnej vložky. Obal filtra môže byť vyhotovený z priehľadného materiálu alebo nepriehľadného.

Z hľadiska spôsobu údržby filtračnej vložky poznáme tri základné skupiny filtrov:

  • Filtre jednoduché určené pre manuálny spôsob čistenia filtračnej vložky.
  • Poloautomatické filtre disponujú manuálnym odkaľovacím ventilom na ochranu čerpacej zostavy a potrubia pred usádzaním nečistôt. Slúži na vypustenie usadených nečistôt z dna obalu filtra a zároveň sa čiastočne opláchne povrch vložky.
  • Filtre automatické ponúkajú jednoduchšiu obsluhu a menšiu nutnosť manuálneho zásahu. Sú vhodné pre aplikácie, kde je potrebné filtrovať veľké množstvá vody a zároveň zabrániť usádzaniu nečistôt. Princíp fungovania automatických filtrov je založený na elektrickom ventile, ktoré je riadené riadiacou jednotkou alebo časovačom.

Hustota filtračnej vložky

Hustota filtračnej vložky sa udáva v jednotkách micron (mic) alebo mesh. Jednotky mic vyjadruje veľkosť oka a mesh vyjadruje počet ôk na jednotku plochy. Pre filtračné vložky udávané v jednotkách mic platí, že nižšie číselné označenie vyjadruje prítomnosť ôk s malými otvormi. V tom prípade sa jedná o jemnejšiu filtráciu.

Typy filtračných vložiek

Na základe technického vyhotovenia a účelu použitia delíme filtračné vložky do nasledovných skupín:

Typy filtračných vložiek
Typy filtračných vložiek
Filtračné vložky diskové

Diskové (lamelové)

Diskové filtre sú vhodné na hrubú filtráciu, ako je pre závlahové systémy alebo úžitkové využitie vody. Hustota filtračnej vložky by mala byť medzi 130 až 100 micronmi pre najlepšiu účinnosť. Sú ľahko a rýchlo čistiteľné.

Filtračné vložky sitkové

Sitkové (kovová vložka)

Filtračné vložky typu sitka sú vhodné pre hrubú filtráciu pre samonasávacie čerpadlo alebo domácu vodáreň. Majú menšiu filtračnú plochu a vyžadujú viac údržby ako diskové filtre. Čistenie sa uskutočňuje pomocou kefky.

Filtračné vložky vejárové PP vložky

Vejárové PP vložky (skladané)

Vejárové PP vložky sú vhodné na stredne jemnú filtráciu ako predfilter pre zásobovanie vodou do domácností. Môžu byť tiež použité na dokonalú filtráciu úžitkovej vody v domácnosti a záhrade s hustotou okolo 50 mic.

Filtračné vložky vinuté

Vinuté (PP/bavlna) vložky (niťové)

Vinuté (PP/bavlna) vložky (niťové) sú určené pre jemnú filtráciu vody do domácnosti. Funkcie sedimentačnej vložky si vyžaduje výmenu po zanesení nečistotami. Dostupné sú v hustotách od 100 mic do 1 mic.

Vložky na úpravu vody

Vložky na úpravu vody

Chemické filtračné vložky sa používajú na úpravu chemického zloženia vody v domácnosti. Obsahujú špeciálnu náplň ako polyfosfáty na redukciu obsahu vápnika alebo aktívneho uhlie na úpravu vody s prítomnosťou škodlivých kovov, chlóru a zároveň upravujú chuťové a aromatické vlastnosti vody.

V čerpacích zostavách pre domácnosť sa používajú komplety s dvomi tzv. Duo, alebo tromi tzv. Trio filtrami zoradenými za sebou. V kompletoch bývajú vložené ako prvé v smere prúdenia vody vložky na hrubú filtráciu a ukončenie zostavy je s vložkou s nižším mikrónovým číslom. Prípadne posledným filter môže obsahovať vložku na úpravu vody.

Tip

Na základe vizuálneho posúdenia alebo obsahu správy čerpacej skúšky na prítomnosť mechanických nečistôt je dôležité vybrať správnu veľkosť filtra. Platí zásada, čím väčšie je prítomné znečistenie, tým väčší filter zvolíme. Miernym predimenzovaním veľkosti filtra nič nepokazíme.

Všeobecne z praxe je už známe, že novo založené studne na počiatku pieskujú viac a dlhodobým čerpaním bude vo vode menšie množstvo piesku. Samozrejme platí to iba v prípade ak bola studňa správne založená, ak je čerpadlo uložené v správnej hĺbke a neprekračujeme čerpaním stanovené prietokové množstvo.

skúmavky
skúmavky

Úprava tvrdosti vody

Na úpravu tvrdosti vody existuje široká paleta špeciálnych zariadení a špičkových technológií. Medzi jednoduché a nenáročné spôsoby môžeme zaradiť aj zariadenia na galvanickú úpravu vody. Pracuje na elektrochemickom princípe tak, že obsiahnutý vápnik vo vode sa vyzráža na nerozpustnú zlúčeninu. Touto zlúčeninou je aragonit, ktorý sa jednoducho vyplaví s vodou a tým nedochádza k usádzaniu vápnika.

Zariadenie je vhodné pre úpravu vody do domácností, ale aj na úpravu vody pre úžitkové požitie v záhrade a atď.

Úprava tvrdosti vody
Úprava tvrdosti vody
Úprava tvrdosti vody ca
Úprava tvrdosti vody ca

Chcete nakupovať ako náš partner?

Registrujte sa a nakupujte v našom veľkoobchode s výhodnými zľavami, ktoré pre vás máme pripravené.

Ak ste už registrovaní, stačí sa prihlásiť a môžete začať nakupovať.

Máte otázku ohľadom čerpadiel?

Ste našim zákazníkom alebo chcete sa ním stať? Využite naše dlhoročné skústenosti a odborné poradenstvo pri výbere čerpadiel.

čerpadla najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky k čerpadlám

Ako výkonné čerpadlo si mám zakúpiť do domu alebo záhrady?

Výkon čerpadla sa v podstate charakterizuje prietokom a výtlakom vody. Výber čerpadla závisí od požadovaného množstva vody a potrebného tlaku. Pre štandardné fungovanie štandardnej domácnosti je potrebný prietok približne 35 l/min a tlak vody v rozmedzí 3 – 3,5bar. Prietok vody potrebný pre závlahový systém pre záhradu do 500m2 sa zohľadňuje maximálny prietok na jednej sekcii. Pohybuje sa v rozmedzí 20 – 40 l/min a tlak potrebný pre pripojenie závlahového systému v rozmedzí 3 – 4 bar.  Výkon čerpadla by nemal prevyšovať 20%  našej potrebe.

Je lepšie používať ponorné alebo samonasávacie čerpadlo?

Všeobecne platí, že ponorné čerpadlo je nutné použiť vždy, keď sacia výška prekročí cca 7,5 m. Ponorné čerpadlá sú výhodnejšie i z dôvodu minimálnej údržby, tichej prevádzky, možnosti trvalej inštalácie (v zime netreba z čerpadla vypúšťať vodu) a nižšej spotreby ele.energia. Voľba čerpadla však väčšinou býva s ohľadom na úžitkové vlastnosti na individuálnom posúdení.

Partneri